1. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.
 2. tal

  tal, mänskligt tal, se bl.a. talapparaten, tal och skrift och röst.
 3. tala

  tala, myntenhet i Västra Samoa; 1 tala=100 sene.
 4. talar

  talar, fotsid, vid och veckrik kappa av svart tyg, sedan medeltiden använd som ämbetsdräkt av bl.a. präster och jurister i vissa länder.
 5. Tal Wilkenfeld

  Wilkenfeld, Tal, född 1986, australisk basist, gitarrist, sångerska och låtskrivare, sedan 2002 verksam i USA.

 6. pytagoreiska tal

  pytagoreiska tal, heltal a, b och c som uppfyller sambandet a 2 +  b 2 =  c 2, dvs. som kan utgöra sidor i en rätvinklig triangel.
 7. positivt tal

  positivt tal, tal som är större än noll (>0).
 8. perfekt tal

  perfekt tal, i matematiken detsamma som fullkomligt tal.
 9. negativt tal

  negativt tal, tal som är mindre än noll (<0).
 10. Tc-tal

  Tc-tal (av tecken per cicero), tal som används vid omfångsberäkning av text.