1. tvätt

  tvätt subst. ~en ~ar ORDLED: tvätt-en
  Svensk ordbok
 2. fat

  fat subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fat-et
  Svensk ordbok
 3. hylla

  1hyll`a subst. ~n hyllor ORDLED: hyll-an
  Svensk ordbok
 4. ställa

  ställ`a verb ställde ställt, pres. ställer ORDLED: ställ-er SUBST.: ställande, ställning (till 1--4)
  Svensk ordbok
 5. rasa

  ra`sa verb ~de ~t ORDLED: ras-ar SUBST.: rasande; 2ras (till 1)
  Svensk ordbok
 6. tvätta

  tvätt`a verb ~de ~t ORDLED: tvätt-ar SUBST.: tvättande, tvättning; tvätt
  Svensk ordbok
 7. någon

  nå`gon äv. vard. nån´ pron., neutr. något vard. nåt [nåt´], plur. några ORDLED: någ-on
  Svensk ordbok