1. förgasning

    förgasning, överföring till gasform av framför allt fast material, men även vätskor, med eller utan kemisk förändring av ingående ämnen.
  2. väte

    väte, hydrogen, gasformigt grundämne, det lättaste och i universum vanligaste av alla grundämnen, kemiskt tecken H, som vätgas H2.