1. tapir

  tapi´r subst. ~en ~er ORDLED: tap-ir-en
  Svensk ordbok
 2. tapisseri

  tapisseri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: tap-iss-eri-et
  Svensk ordbok
 3. tapetsera

  tapetse´ra verb ~de ~t ORDLED: tap-ets-er-ar SUBST.: tapetserande, tapetsering
  Svensk ordbok
 4. demoinspelning

  de`moinspelning subst. ~en ~ar ORDLED: demo--in-spel-ning-en
  Svensk ordbok
 5. bandspelare

  ban`dspelare subst. ~n äv. bandspelarn, plur. ~, best. plur. bandspelarna ORDLED: band--spel-ar-en
  Svensk ordbok
 6. tappa

  tapp`a verb ~de ~t ORDLED: tapp-ar SUBST.: tappande (till 1,3--5), tappning (till 1 och 5); tappt (till 4)
  Svensk ordbok