1. tapetborste

  tape`tborste subst. ~n tapetborstar ORDLED: tap-et--borst-en
  Svensk ordbok
 2. tejp

  tejp subst. ~en ~er el. tape ~n [tej´pen] ~r [tej`per] ORDLED: tejp-en, tap-en
  Svensk ordbok
 3. tapetdörr

  tape`tdörr subst. ~en ~ar ORDLED: tap-et--dörr-en
  Svensk ordbok
 4. tapisseriaffär

  tapisseri`affär subst. ~en ~er ORDLED: tap-iss-eri--af-fär-en
  Svensk ordbok
 5. tapto

  tap´to subst. ~t ~n ORDLED: tapt-ot
  Svensk ordbok
 6. naturelltapet

  naturell`tapet subst. ~en ~er ORDLED: nat-ur-ell--tap-et-en
  Svensk ordbok
 7. tapet

  tape´t subst. ~en ~er ORDLED: tap-et-en
  Svensk ordbok
 8. tapisserinål

  tapisseri`nål subst. ~en ~ar ORDLED: tap-iss-eri--nål-en
  Svensk ordbok
 9. demotape

  de`motape [-tejp] subst. ~n ~r ORDLED: demo--tap-en
  Svensk ordbok
 10. tapetserarstift

  tapetse`rarstift subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tap-ets-er-ar--stift-et
  Svensk ordbok