1. Tarantelnebulosan

  Tarantelnebulosan, 30 Doradus-nebulosan, en mycket vidsträckt emissionsnebulosa i Stora magellanska molnet.
 2. tarantella

  tarantella är en italiensk folkdans.
 3. Tarawa

  Tarawa, atoll med ca 30 öar bland Gilbertöarna, Kiribati; 31 km 2, 50 200 invånare (2012).
 4. tarantel

  tarantel, benämning på vissa sydeuropeiska vargspindlar,
 5. Tararuabergen

  Tararuabergen, berg på Nordön i Nya Zeeland; för belägenhet se landskarta Nya Zeeland.
 6. tarasco

  tarasco , purépecha, tarascan, språk med okända släktskapsförhållanden, talat i delstaten Michoacán i Mexico av ca 120 000 personer.
 7. Tarabulus

  Tarabulus, städer i Libanon och Libyen, se Tripoli.
 8. Tarangire

  Tarangire, nationalpark i nordöstra Tanzania; för belägenhet se landskarta Tanzania.
 9. tarantium

  tarantium, geologisk ålder, ca 130 000–12 000 år före nutid, som utgör yngsta delen av den äldre epoken (pleistocen) av perioden kvartär.
 10. Taranis

  Taranis, keltisk himmelsgud som råder över blixten, av romarna jämställd med Jupiter.