1. märke

  mär`ke subst. ~t ~n ORDLED: märk-et
  Svensk ordbok
 2. väl

  1vä´l adv.
  Svensk ordbok
 3. ond

  ond adj. ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst
  Svensk ordbok
 4. rätt

  3rätt subst. ~en ~er, efter prep. ibl. ~a ORDLED: rätt-en
  Svensk ordbok
 5. ämne

  äm`ne subst. ~t ~n ORDLED: ämn-et
  Svensk ordbok
 6. lätt

  lätt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 7. åt

  1åt prep.
  Svensk ordbok
 8. köra

  kö`ra verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: körande, körning (till 1--4 och 6); körsel (till 1)
  Svensk ordbok
 9. stor

  1stor adj. ~t, komp. större [stör´e], superl. störst ORDLED: stör-re
  Svensk ordbok
 10. ut

  ut adv.
  Svensk ordbok