1. Laos

  Laos, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 2. monokultur

  monokultur, agrart odlingssystem som ensidigt inriktas på ett enda växtslag.
 3. Trinidad och Tobago

  Trinidad och Tobago, stat i Västindien.

 4. teakträd

  teakträd [ti`k-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: teak--träd-et
  Svensk ordbok
 5. Malaysia

  Malaysia, stat i Sydöstasien.

 6. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 7. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 8. trä

  trä, ved från träd, använd som tekniskt material och med i huvudsak ursprunglig biologisk struktur.
 9. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.
 10. ädelträ

  ä`delträ subst. ~et äv. ~t ORDLED: ädel--trä-et
  Svensk ordbok