1. telestation

  te`lestation subst. ~en ~er ORDLED: tele--stat-ion-en
  Svensk ordbok
 2. förmedlingsstation

  förmedlingsstation, telestation i det publika telenätet vilken i huvudsak länkar samman andra telefonstationer.
 3. Bengt-Gunnar Magnusson

  Magnusson, Bengt-Gunnar, 1925–95, utvecklingsingenjör.
 4. erlang

  erlang, måttenhet med beteckningen E för trafikstyrka, trafikintensitet, inom teletekniken.
 5. telefoni

  telefoni, teknik för att överföra tal (ljud) över längre sträckor mellan två eller flera telefoner med hjälp av elektriska eller optiska signaler eller radiosignaler.

 6. ADSL

  ADSL, asymmetric digital subscriber line, teknik för överföring av data med hög hastighet över vanliga teleledningar.

 7. telefon

  telefon, telefonapparat, abonnentutrustning för telefoni.
 8. teleteknik

  teleteknik, samlande benämning på de tekniska ämnesområden som används i olika former av telekommunikationssystem.

 9. telefonkö

  telefonkö [-få`n-] subst. ~n ~er ORDLED: tele-fon--kö-er
  Svensk ordbok
 10. telefonstation

  telefonstation [-få`n-] subst. ~en ~er ORDLED: tele-fon--stat-ion-en
  Svensk ordbok