1. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 2. Set

  Set, Seth, mansnamn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’telning’, även tolkat som ’ersättaren’; Set var nämligen Adams tredje son, född efter det att Kain dödat Abel.
 3. telning

  te`lning subst. ~en ~ar ORDLED: teln-ing-en
  Svensk ordbok
 4. ten

  ten subst. ~en ~ar ORDLED: ten-en
  Svensk ordbok
 5. änglabarn

  äng`labarn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ängla--barn-et
  Svensk ordbok