1. temperatur

  temperatur är ett mått på graden av värme, alltså hur varmt något är.

 2. absolut temperatur

  absolut temperatur, termodynamisk temperatur, temperaturen i en skala som kan definieras med hjälp av fundamentala termodynamiska principer.
 3. temperaturstrålning

  temperaturstrålning, elektromagnetisk strålning som utsänds från varje kropp med temperatur över absoluta nollpunkten.
 4. temperatur

  temperatur, vid stämning av musikinstrument detsamma som temperering.
 5. kritisk temperatur

  kritisk temperatur, temperaturen vid den kritiska punkten, dvs. det tillstånd då det inte finns någon skillnad mellan vätska och gas.
 6. negativ temperatur

  negativ temperatur, i fysiken en temperatur under den absoluta nollpunkten, dvs. lägre än –273,15 °C eller 0 K (kelvin).
 7. effektiv temperatur

  effektiv temperatur, ett inom astrofysiken centralt temperaturbegrepp.
 8. temperaturgivare

  temperaturgivare, anordning för omvandling av temperatur till någon elektrisk mätbar storhet, som lätt kan mätas och registreras.
 9. temperaturreglering

  temperaturreglering, termoregulation , kroppens system för att hålla temperaturen konstant hos människan och andra jämnvarma djur.

 10. temperatur

  temperatur [temp(e)ratu´r] subst. ~en ~er ORDLED: temp-er-at-ur-en
  Svensk ordbok