1. sänka

  1sänk`a verb sänkte sänkt, pres. sänker ORDLED: sänk-er SUBST.: sänkande, sänkning
  Svensk ordbok
 2. sjunka

  sjunk`a verb sjönk sjunkit sjunken sjunkna, pres. sjunker ORDLED: sjunk-er SUBST.: sjunkande
  Svensk ordbok
 3. fall

  fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fall-et
  Svensk ordbok
 4. falla

  fall`a verb föll fallit fallen fallna, pres. faller ORDLED: fall-er SUBST.: fallande (till 1--4); fall (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 5. hög

  1hög adj. ~t [hök´t], komp. ~re [hö´g-], superl. ~st [hök´st]; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok
 6. ned

  ned el. ner adv.
  Svensk ordbok
 7. under

  1un´der prep.
  Svensk ordbok
 8. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok