1. temperaturspänning

  temperaturspänning, spänning som uppstår när en materialutvidgning eller hoptryckning orsakad av en temperaturändring hindras.
 2. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 3. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 4. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 5. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 6. temperaturskala

  temperaturskala [temp(e)ratu`r-] subst. ~n temperaturskalor ORDLED: temp-er-at-ur--skal-an
  Svensk ordbok
 7. temperatursvängning

  temperatursvängning [temp(e)ratu`r-] subst. ~en ~ar ORDLED: temp-er-at-ur--sväng-ning-en
  Svensk ordbok
 8. temperaturstrålning

  temperaturstrålning [temp(e)ratu`r-] subst. ~en ORDLED: temp-er-at-ur--strål-ning-en
  Svensk ordbok
 9. temperaturregulator

  temperaturregulator [temp(e)ratu`r-] subst. ~n ~er ORDLED: temp-er-at-ur--regul-at-or-er
  Svensk ordbok
 10. kiseldioxid

  kiseldioxid, SiO2, en stabil, högsmältande oxid som förekommer i åtminstone tolv olika strukturformer.