1. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 2. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.
 3. densitet

  densitet, fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne.
 4. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 5. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 6. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 7. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 8. Golfströmmen

  Golfströmmen, mäktig, varm havsström längs den nordamerikanska östkusten.
 9. jordgubbe

  jordgubbe, Fragaria×ananassa, hybrid i familjen rosväxter.
 10. isotoper

  isotoper, atomer av samma grundämne men med olika (atom)massa.