1. temporär

  temporär är någonting som gäller bara för en viss tid.
 2. temporär

  temporä´r adj. ~t ORDLED: temp-or-är
  Svensk ordbok
 3. mjölktänder

  mjölktänder, de första tänderna; de utgör det temporära eller primära bettet.
 4. minnespoststämpel

  minnespoststämpel, poststämpel som antingen har varit i bruk vid en temporär postanstalt, eller tillfälligt vid en fast postanstalt.
 5. ununbium

  ununbiumtidigare temporär beteckning för det mycket instabila (radioaktiva) grundämnet med atomnummer 112, kemiskt tecken Uub, se copernicium.
 6. säsongsinvandring

  säsongsinvandring, årligen återkommande arbetskraftsinvandring, exempelvis vid skördetid eller till hotell under turistsäsongen.

 7. Brandywine Creek

  Brandywine Creek, flod i sydöstra Pennsylvania och västra Delaware, USA.
 8. nätning

  nätning, bergteknisk term för montering av nät (av t.ex. ståltråd) på bergytor som skydd mot stenfall.
 9. tomtning

  tomtning, arkeologisk benämning på lämning av en temporär bosättning i maritim miljö, bestående av låga stenvallar med invändiga spår av kulturlager och ibland eldstäder.
 10. bro

  bro, byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.