1. Bao Đai

  Bao Đai, före 1932 Nguyên Vinh Thuy, 1913–97, vietnamesisk kejsare.
 2. Arjeplog

  Arjeplog, församling i Luleå stift, Arjeplogs kommun, Lappland (Norrbottens län); 2 885 invånare (2016).

 3. GATT

  GATT, förkortning för General Agreement on Tariffs and Trade,benämning på dels det multilaterala varuhandelsavtal som 1947 ingicks (GATT 1947) mellan 23 länder, dels det delavtal inom WTO-avtalet som rör varuhandel benämns GATT (GATT 1994). 

 4. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 5. konjugation

  konjugation, könligt fenomen hos protozostammen ciliater.
 6. pedomorfos

  pedomorfos, evolutionär förändring hos en art som har medfört ett permanent bibehållande av ungdoms- eller larvkaraktärer hos könsmogna individer, t.ex. dun hos struts.
 7. Comprehensive Economic and Trade Agreement

  Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, handels- och investeringsavtal mellan Europeiska unionen (EU) och Canada.

 8. Verona

  Verona, huvudort i provinsen med samma namn i regionen Veneto, norra Italien.

 9. Kirgizistan

  Kirgizistan, stat i Centralasien.

 10. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.