1. Palestina

  Palestina, namn på ett historiskt område och sedan 1988 även en statsbildning i Mellanöstern, västra Asien.

 2. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.
 3. Jörn

  Jörn, f.d. församling i Skellefteå kommun, Västerbotten.
 4. utställning

  utställning, medium för visuell kommunikation.
 5. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen, benämning på börskraschen i New York som inleddes ”den svarta torsdagen” 24 oktober 1929 då fallande aktiekurser utlöste säljpanik.

 6. Maldiverna

  Maldiverna, stat och ögrupp i norra Indiska oceanen.

 7. hudtransplantation

  hudtransplantation, grupp av behandlingsmetoder som avviker från andra former av transplantation bl.a. genom att personens egen vävnad ofta används samt att vävnad från annan person som regel används enbart som en temporär åtgärd.
 8. eldsalamander

  eldsalamander, Salamandra salamandra , art i groddjursfamiljen vattensalamandrar.
 9. nakba

  nakba, al-nakba, benämning på fördrivningen av palestinier i samband med det första kriget mellan Israel och de arabiska länderna 1948.
 10. ödegård

  ödegård, ödehemman , ödesmål, gård eller annan jordbruksfastighet som lämnats obebodd eller obrukad under längre tid.