1. Tetrabranchiata

  Tetrabranchiata, vetenskapligt namn på underklassen fyrgälade bläckfiskar.
 2. Tetricus

  Tetricus, Gajus Pius Esuvius , den tredje och sista härskaren över det s.k. galliska kejsardömet.
 3. Teteriv

  Teteriv, flod i norra Ukraina; för belägenhet se landskarta Ukraina.
 4. Tetradynamia

  Tetradynamia, klass 15 i Linnés sexualsystem för växter.
 5. tetrodotoxin

  tetrodotoxin, TTX, fugu-gift, extremt giftigt ämne som förekommer i ovarier, lever och mag–tarmkanalen hos bl.a. blåsfiskar.
 6. tetraklormetan

  tetraklormetan, tung, färglös vätska, detsamma som koltetraklorid.
 7. tetrod

  tetrod, elektronrör som utgör en förbättring av trioden, då den har en fjärde elektrod, ett skärmgaller, framför anoden, vilket gör strömmen konstant, oberoende av anodspänningens variationer.
 8. tetraedrit

  tetraedrit, tetrahedrit, antimonfalerts, stålgrått till brunt mineral med sammansättningen (Cu,Fe) 12Sb 4S 13.
 9. tetrahedran

  tetrahedran, C 4H 4, ett alicykliskt kolväte.
 10. tetrakoraller

  tetrakoraller, annat namn på rugosa koraller.