1. tetraskele

  tetraskele (av grekiska tetraskelēs ’fyrbent’, ’fyrfotad’, av tetra- och grekiska skelos ’ben’, ’fot’), tetraskelon, ornament bestående av fyra vinklade eller böjda ben utgående från samma punkt.
 2. tetrameter

  tetrameter, vanligtvis benämning på versmått där varje versrad utgörs av fyra delar, vardera bestående av en dubbel versfot, utom vad gäller daktyler, som räknas enkelt.
 3. tetrark

  tetrark, benämning på vissa småfurstar i den antika världen (t.ex. i Lukasevangeliet 3:1).
 4. tetraeder

  tetraeder, i geometrin en kropp i rummet begränsad av fyra plana sidoytor.
 5. Tethys

  Tethys, Saturnus III, måne till planeten Saturnus.
 6. Tetuán

  Tetuán , det spanska namnet på Tétouan i Marocko.
 7. tetrarki

  tetrarki, en tetrarks rike.
 8. Tetulia

  Tetulia, vik i södra Bangladesh; för belägenhet se landskarta Bangladesh.
 9. tetrark

  tetrark sägs en växtrot vara i vilken det finns fyra strängar av primärt xylem och floem.
 10. tetrahedrit

  tetrahedrit, annan stavning av tetraedrit.