1. tetradrachma

  tetradrachma, ett av antikens vanligaste mynt.
 2. tetryl

  tetryl, N-metyl-N-2,4,6-tetranitroanilin, ett kemiskt stabilt, kraftfullt, militärt sprängämne, som på grund av sin stötkänslighet mest används i tändsatser och detonatorer.
 3. tetror

  tetror, annat namn på fiskordningen och familjen laxkarpar.
 4. tetani

  tetani, kramp i skelettmuskulaturen, speciellt framträdande i händerna.
 5. tetrahydrokannabinol

  tetrahydrokannabinol , THC, den dominerande psykoaktiva komponenten i cannabis.
 6. tetraploid

  tetraploid, cell eller individ som har fyra gånger så många kromosomer som det grundtal vilket är kännetecknande för arten, dvs. det antal som finns i könscellerna.
 7. tetanus

  tetanus, detsamma som stelkramp.
 8. tetralogi

  tetralogi, verk bestående av fyra delar.
 9. tetradekansyra

  tetradekansyra, fettsyra, detsamma som myristinsyra.
 10. tetralin

  tetralin, 1,2,3,4-tetrahydronaftalen, vanligt lösningsmedel för fetter, oljor, vaxer och hartser.