1. märke

  märke, märkesboj, rundningsmärke, flytande föremål som används för att utmärka en kappseglingsbana.
 2. Johannes Wislicenus

  Wislicenus, Johannes, 1835–1902, tysk kemist, professor i Zürich vid universitetet 1867–70 och vid Tekniska högskolan 1870–72, i Würzburg 1872–85 och, som Hermann Kolbes efterträdare, i Leipzig från 1885.
 3. R. Buckminster Fuller

  Fuller, Richard Buckminster, 1895–1983, amerikansk arkitekt och ingenjör; brorsons son till Margaret Fuller.
 4. stereokemi

  stereokemi, läran om molekylers struktur i tre dimensioner och därav betingade kemiska och fysikaliska egenskaper.
 5. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 6. tetra-

  tetra- förled
  Svensk ordbok
 7. sidoplan

  si`doplan subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sido--plan-et
  Svensk ordbok