1. thaisiden

  thaisiden var ursprungligen ett handvävt sidentyg från Thailand.
 2. Thais

  Thais (grekiska Thais), athensk hetär som följde Alexander den store på hans fälttåg.
 3. thailändsk

  thailändsk [taj`- el. taj´-] adj. ~t ORDLED: thai--länd-ska
  Svensk ordbok
 4. thailändska

  thailändska [taj`- äv. taj´-] subst. ~n thailändskor ORDLED: thai--länd-skan
  Svensk ordbok
 5. thaispråk

  thaispråk [taj`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: thai--språk-et
  Svensk ordbok
 6. thaisiden

  thaisiden [taj`-] subst. ~et ORDLED: thai--siden-et
  Svensk ordbok
 7. thaiboxning

  thaiboxning [taj`-] subst. ~en ORDLED: thai--box-ning-en
  Svensk ordbok
 8. thailändare

  thailändare [taj`-] subst. ~n äv. thailändarn, plur. ~, best. plur. thailändarna ORDLED: thai--länd-ar-en
  Svensk ordbok
 9. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.

 10. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).