1. tideräkning

  tideräkning, kronologi, sättet att utnyttja naturliga och enkelt mätbara perioder för att inrätta tillvaron.

 2. tideräkning

  ti`deräkning subst. ~en ~ar ORDLED: tide--räkn-ing-en
  Svensk ordbok
 3. hinduisk tideräkning

  hinduisk tideräkning, se indisk tideräkning.
 4. judisk tideräkning

  judisk tideräkning är en kalender som judar över hela världen använder för att veta när deras religiösa helger infaller.
 5. egyptisk tideräkning

  egyptisk tideräkning är den kalender som infördes i antikens Egypten för 5 000 år sedan.
 6. islamisk tideräkning

  islamisk tideräkning är en kalender som används i de flesta muslimska länder.

 7. kinesisk tideräkning

  kinesisk tideräkning är den kalender som användes i Kina fram till 1911.
 8. mayansk tideräkning

  mayansk tideräkning är den kalender som användes av mayaindianerna i Centralamerika innan Christofer Columbus kom dit.
 9. buddhistisk tideräkning

  buddhistisk tideräkning utgår från 544/43 f.Kr.
 10. grekisk tideräkning

  grekisk tideräkning, dvs. tideräkningen i antikens Grekland, är inget enhetligt begrepp.