1. Kyrkans Tidning

  Kyrkans Tidning, egentligen Svenska Kyrkans Tidning, sedan 1982 Svenska kyrkans informations- och debattorgan.
 2. Borlänge Tidning

  Borlänge Tidning, opolitisk morgontidning i Borlänge, grundad 1885, sexdagarstidning sedan 1944.

 3. Folkets Tidning

  Folkets Tidning, dagstidning, utgiven i Lund 1856–1920, nedlagd efter en sammanslagning med Skånetidningen Dagen.
 4. Skaraborgs Läns Tidning

  Skaraborgs Läns Tidning, liberal fyradagarstidning, grundad i Skara 1884.

 5. Göteborgs Stifts-Tidning

  Göteborgs Stifts-Tidning, veckotidning, utgiven sedan 1907 som organ för den västsvenska gammalkyrkligheten (schartauanismen); grundad 1789 med namnet Götheborgs Stifts-Tidningar som stiftets officiella organ.
 6. tendentiös

  tendentiös är en person som för fram en åsikt ensidigt och inte tar med alla fakta.
 7. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 8. Tidning för Skaraborgs Län

  Tidning för Skaraborgs Län, dagstidning, se Mariestads-Tidningen.
 9. tidningsstämpel

  tidningsstämpel, stämpel som 1824–72 användes på tidningar som bekräftelse på att skatt inbetalats till staten.
 10. Tidningen Boken

  Tidningen Boken, boktidning grundad 1987 av Bo Axelsson ( 1944–2008), som var dess chefredaktör från starten, och nedlagd vid hans död.