1. tid

    tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
  2. vattenklosett

    vattenklosett, WC, klosett som töms och rengörs med vattenspolning.

  3. geokronologi

    geokronologi [-gi´ el. je`o-] subst. ~n äv. ~en ORDLED: geo--krono-log-in
    Svensk ordbok