1. tidsdelning

  tidsdelning, engelska time-sharing, inom datateknik driftsform för datorer.
 2. tidsdelning

  ti`dsdelning subst. ~en ORDLED: tids--del-ning-en
  Svensk ordbok
 3. timesharing

  timesharing, tidsdelning, inom datateknik driftsform för datorer.
 4. satsvis bearbetning

  satsvis bearbetning, engelska batch processing, i databehandlingssammanhang produktionsform där databehandlingsuppdrag samlas i en omgång som utförs av maskinen.
 5. fleranvändarsystem

  fleranvändarsystem, datorsystem som tillåter ett flertal anslutna användare att samtidigt arbeta inom systemet.
 6. databehandling

  databehandling, bearbetning och hantering av data i enlighet med någon bestämd procedur, vanligtvis med hjälp av dator.
 7. Unix

  Unix®, operativsystem för datorer utvecklat från 1969 vid AT&T Bell Laboratories, USA, av Ken Thompson (född 1943) och Dennis Ritchie (född 1941).

 8. operativsystem

  operativsystem, den samling program som ger användare och tillämpningsprogram tillgång till en dators maskinvaruresurser.

 9. elektronikindustri

  elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer), dels tillämpningar av denna teknologi på olika produktområden, såsom datorer och datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, medicinsk utrustning och mätinstrument samt s.k. hem- eller konsumentelektronik (bl.a. radio, TV, bandspelare och video). För konsumentelektronik, se etermedieindustri.
 10. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.