1. tilldelning

  tilldelning, mappning, inom datatekniken en logisk avbildning från element i en mängd till element i en annan mängd.
 2. tilldelning

  till`delning subst. ~en ~ar ORDLED: till--del-ning-en
  Svensk ordbok
 3. assignation

  assignation, detsamma som anvisning.
 4. teckningsbevis

  teckningsbevis, bevis som utfärdas då aktier tecknats (t.ex. vid nyemission), även om tilldelning av aktier inte skett.
 5. FDMA

  FDMA, frequency division multiple access, frekvensmultiplex, teknik för att isolera radioförbindelser från varandra genom tilldelning av olika frekvensluckor.
 6. TDMA

  TDMA, time division multiple access, teknik för att isolera radioförbindelser från varandra genom tilldelning av olika tidsluckor i en tidsram som upprepas kontinuerligt; liknar tidsmultiplex.
 7. interimsbevis

  interimsbevis, bevis som kan utfärdas i ett aktiebolag då bolagsbildningen fortskridit så långt att tilldelning av aktier skett men aktiebrev ännu inte utfärdats.
 8. personförsäkring

  personförsäkring, försäkring där försäkringsgivarens åtaganden är knutna till en eller flera personers liv, hälsa, ålder eller arbetsförmåga.
 9. bemyndigande

  bemyndigande, juridisk term för tilldelning av en befogenhet.
 10. reglerad jakt

  reglerad jakt, dels den försöksverksamhet med reglerad älgjakt som tidigare bedrevs i vissa län och som innebar en till lokala förhållanden anpassad och antalsbegränsad avskjutning, dels numera, en benämning på den älgjakt som sker med en reglerad tilldelning och en fastställd högsta tillåtna avskjutning.