1. lutherdom

  lutherdom, sammanfattande benämning på de kyrkor och det fromhetsliv som utgår från Martin Luther och den lutherska reformationen.

 2. delningsekonomi

  delningsekonomi, engelska sharing economy, även collaborative economy, samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.

 3. Robert D. Putnam

  Putnam, Robert David, född 1941, amerikansk statsvetare, professor i statsvetenskap vid University of Michigan 1975–79 och vid Harvard University sedan 1979.

 4. Marianne Fredriksson

  Fredriksson, Marianne, född 28 mars 1927, död 11 februari 2007, författare och journalist.
 5. Domenico Ghirlandaio

  Ghirlandaio (egentligen di Tommaso Bigordi), Domenico, 1449–94, italiensk konstnär.
 6. Amartya K. Sen

  Sen, Amartya Kumar, född 1933, indisk nationalekonom och filosof, professor vid Delhi School of Economics 1963–71, vid London School of Economics 1971–76, vid Oxford University 1976–88 samt vid Harvard University sedan 1988.

 7. tro och vetande

  tro och vetande, sammanställning av två begrepp som står för två olika typer av övertygelse eller kunskapsmässig attityd och som ofta åberopas i diskussionen av den religiösa övertygelsens natur och rimlighet.
 8. Ivan Lejonriddaren

  Ivan Lejonriddaren, hjälte i ”Herr Ivan lejonriddaren”, en av ”Eufemiavisorna” (1303–12), vilken återgår på Chrétien de Troyes franska riddarroman ”Yvain”.
 9. fiduciell sannolikhet

  fiduciell sannolikhet, sannolikhetsdefinition introducerad av R.A. Fisher för tolkning av fördelningen för en skattad parameter.
 10. World Values Survey

  World Values Survey, WVS, globalt nätverk av forskare som genom intervjuer kartlägger värderingsskillnader mellan och inom kulturer och samhällen.