1. tro och vetande

  tro och vetande, sammanställning av två begrepp som står för två olika typer av övertygelse eller kunskapsmässig attityd och som ofta åberopas i diskussionen av den religiösa övertygelsens natur och rimlighet.
 2. Antingen–eller

  Antingen–eller, Enten–Eller, ett av den danske författaren Søren Kierkegaards mest centrala filosofiska verk, utgivet 1843.

 3. Bo Rothstein

  Rothstein, Bo, född 1954, statsvetare, professor vid Göteborgs universitet sedan 1995.
 4. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 5. Domenico Ghirlandaio

  Ghirlandaio (egentligen di Tommaso Bigordi), Domenico, 1449–94, italiensk konstnär.
 6. Margaret Levi

  Levi, Margaret, född 1947, amerikansk statsvetare, professor i statsvetenskap vid University of Washington 1987–2014, professor i statsvetenskap vid Stanford University sedan 2014. 

 7. familjevård

  familjevård, den vård som ges i familjehem.
 8. SCO

  SCO, Shanghai Cooperation Organisation, regional samarbetsorganisation i Asien.

 9. kredens

  kredens, bord vid altaret, avsett för nattvardens bröd och vin.
 10. pistis

  pistis, term inom retoriken med innebörden tillit eller förtroende.