1. Gabriella Ahlström

  Ahlström, Gabriella, född 1963, journalist och författare.
 2. Barbara Voors

  Voors, Barbara, född 1967, författare.
 3. Camilla Grebe

  Grebe, Camilla, född Eriksson 1968, författare.

 4. familjevård

  familjevård, den vård som ges i familjehem.
 5. permokarbonistiden

  permokarbonistiden, istid under karbon och perm för 320–260 miljoner år sedan på de då sammanhängande sydkontinenterna (Sydamerika, södra Afrika, Indien, Australien och Antarktis) som bildade Gondwana.
 6. istider

  istider, glacialer, tidsperioder kännetecknade av omfattande kontinentala nedisningar.
 7. Gunnar Lundin

  Lundin, Gunnar, född 1946, författare och bibliotekarie.
 8. stormaktstiden

  stormaktstiden, i svensk historieskrivning gängse benämning på perioden från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718, då Sverige förvärvade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.

 9. Helena von Zweigbergk

  von Zweigbergk, Helena, född 1959, författare och journalist, syster till Charlotta von Zweigbergk.
 10. psykoanalys

  psykoanalys, dels en behandlingsmetod, dels en teori om omedvetna psykiska processer.