1. Etiopien

  Etiopien, stat i nordöstra Afrika.

 2. centralbank

  centralbank, institution vars huvudmål är att upprätthålla det interna och i vissa fall det externa värdet på landets valuta.
 3. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

 4. kärnenergisäkerhet

  kärnenergisäkerhet, begrepp som rör säkerheten framför allt i kärnkraftverk, men även i andra anläggningar där kärnenergi frigörs och utnyttjas.
 5. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 6. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater 2020).

 7. tillsäga

  tillsäga [til`säga (långt ä) el. til`säja] verb tillsade tillsagt, pres. tillsäger ORDLED: till--säg-er SUBST.: tillsägande, tillsägning; tillsägelse
  Svensk ordbok
 8. bese

  bese´ verb besåg ~tt, pres. ~r ORDLED: be-ser SUBST.: beseende
  Svensk ordbok
 9. inspektera

  inspekte´ra verb ~de ~t ORDLED: in-spekt-er-ar SUBST.: inspekterande, inspektering; inspektion
  Svensk ordbok
 10. varna

  va`rna verb ~de ~t ORDLED: varn-ar SUBST.: varnande
  Svensk ordbok