1. krabbtaska

  krabb`taska subst. ~n krabbtaskor ORDLED: krabb--task-an
  Svensk ordbok
 2. abstinensbesvär

  abstinen`sbesvär subst., plur. ORDLED: abs-tin-ens--be-svär-en
  Svensk ordbok
 3. tenn

  tenn subst. ~et ORDLED: tenn-et
  Svensk ordbok
 4. fighting spirit

  fighting spirit [faj´tiŋ spir´it] subst., ingen böjning ORDLED: fight-ing spir-it
  Svensk ordbok
 5. kontinental

  kontinenta´l adj. ~t ORDLED: kon-tin-ent-al
  Svensk ordbok
 6. thinner

  thinner äv. tinner [tin´-] subst. ~n ORDLED: t(h)inn-ern
  Svensk ordbok
 7. kontinent

  1kontinen´t subst. ~en ~er ORDLED: kon-tin-ent-en
  Svensk ordbok
 8. tindra

  tin`dra verb ~de ~t ORDLED: tindr-ar SUBST.: tindrande
  Svensk ordbok