1. tingest

  ting´est subst. ~en ~ar ORDLED: ting-est-en
  Svensk ordbok
 2. neutrino

  neutrino, pluralis neutriner, elementarpartikel tillhörande familjen leptoner, med spinn 1/2 och utan elektrisk laddning.

 3. borstbinderi

  borstbinderi, hantverksmässig tillverkning av borstar.
 4. olycksbringande

  o`lycksbringande adj., ingen böjning ORDLED: o-lycks--bring-ande
  Svensk ordbok
 5. skrabbig

  skrabb`ig adj. ~t ORDLED: skrabb-ig
  Svensk ordbok
 6. kremla

  krem`la subst. ~n kremlor ORDLED: kreml-an
  Svensk ordbok