1. Svenska Arkitekters Riksförbund

  Svenska Arkitekters Riksförbund, SAR, yrkesideell organisation, bildad 1936.
 2. Chris O'Neill

  O'Neill, Christopher (Chris), född 27 juni 1974, brittisk-amerikansk finansman, gift med prinsessan Madeleine sedan 2013.

 3. Albert II

  Albert II, född 1958, furste av Monaco sedan 2005.
 4. Inge

  Inge d.ä., död efter 1100, svensk kung, son till kung Stenkil.

 5. Zenobia

  Zenobia (syriska Bath-Zabbai, grekiska Zēnobia, latin Julia Aurelia Zenobia), död efter 274 e.Kr., furstinna av Palmyra.
 6. my lord

  my lord (eng., egentligen ’min herre’), tilltalsord till en som tituleras Lord samt till biskopar, domare vid rättegångar m.fl.
 7. Mitt Romney

  Romney, Mitt, född 12 mars 1947, amerikansk affärsman och politiker (republikan), guvernör i Massachusetts 2003–07, senator för Utah sedan 2019.

 8. maharadja

  maharadja, mahārājā, maharaja, indisk furstetitel.
 9. ökenfäder

  ökenfäder, de första generationerna av kristna asketer som från ca 300 drog ut i öknen för att leva som eremiter och vilkas ord och levnadssätt blev riktningsgivande för det kristna monastiska livet.
 10. Helge å

  Helge å , Helgeå, Helgeån, 190 km lång å som avvattnar en del av småländska höglandet och nordöstra Skåne (totalt 4 775 km 2).