1. haute couture

  haute couture, den yppersta formen av sömnadskonst, ansedd såväl konstskicklig som exklusiv och dyrbar och utövad endast av ett fåtal ledande modehus i Europa.

 2. my lord

  my lord (eng., egentligen ’min herre’), tilltalsord till en som tituleras Lord samt till biskopar, domare vid rättegångar m.fl.
 3. infant

  infant, hederstitel på Pyreneiska halvön för monarkens legitima söner med undantag för tronföljaren; motsvarande titel för monarkens dotter, liksom för makan till infant, är infantinna.
 4. Inge

  Inge d.ä., död efter 1100, svensk kung, son till kung Stenkil.

 5. ökenfäder

  ökenfäder, de första generationerna av kristna asketer som från ca 300 drog ut i öknen för att leva som eremiter och vilkas ord och levnadssätt blev riktningsgivande för det kristna monastiska livet.
 6. Zenobia

  Zenobia (syriska Bath-Zabbai, grekiska Zēnobia, latin Julia Aurelia Zenobia), död efter 274 e.Kr., furstinna av Palmyra.
 7. Bergsstaten

  Bergsstaten, beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning med uppgift att enligt minerallagen (1991:45) handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.
 8. Helge å

  Helge å , Helgeå, Helgeån, 190 km lång å som avvattnar en del av småländska höglandet och nordöstra Skåne (totalt 4 775 km 2).
 9. dom

  dom, i Portugal förr en värdighetstitel för kungen, dennes söner och närmaste manliga anförvanter samt för vissa högre adelsmän, vilka förlänades titeln.
 10. ärkehertig

  ärkehertig, titel för prinsarna av det österrikiska huset Habsburg, vilka vid mitten av 1400-talet upptog den för att markera att de var lika i rang med kurfurstarna (”ärkefurstarna”).