1. infant

  infant, hederstitel på Pyreneiska halvön för monarkens legitima söner med undantag för tronföljaren; motsvarande titel för monarkens dotter, liksom för makan till infant, är infantinna.
 2. troman

  troman, Konungens troman , på den tid ämbetsrang gällde (till 1906) officiell benämning på person som innehade rang från och med överstelöjtnant till och med generalmajor, t.ex. landshövding, generaldirektör, biskop samt ledamot av Svenska akademien.
 3. Augusta

  Augusta, romersk hederstitel för kvinnliga medlemmar av kejsarfamiljen.
 4. terrorattentaten i Norge 2011

  terrorattentaten i Norge 2011, bombattentat 22 juli 2011 i centrala Oslos regeringskvarter följt av massmord på 69 personer på ön Utøya, varav de flesta var ungdomar tillhörande Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF, som vistades på ön för organisationens årliga sommarläger.
 5. titulatur

  titulatu´r subst. ~en ~er ORDLED: titul-at-ur-en
  Svensk ordbok
 6. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 7. Nya Kaledonien

  Nya Kaledonien, franska Nouvelle-Calédonie, franskt översjöiskt territorium (territoire d’outre-mer) i Melanesien, sydvästra Stilla havet.

 8. Gambia

  Gambia, stat i Västafrika.

 9. betitla

  betitla [-ti´t- äv. -tit´-] verb ~de ~t ORDLED: be-titl-ar SUBST.: betitlande
  Svensk ordbok