1. uttjatad

  u`ttjatad adj. uttjatat ORDLED: ut--tjat-ad
  Svensk ordbok
 2. tragglig

  tragg`lig adj. ~t ORDLED: traggl-ig
  Svensk ordbok
 3. stå ut

  stå u´t verb stod stått, pres. står
  Svensk ordbok
 4. gnat

  gnat subst. ~et ORDLED: gnat-et
  Svensk ordbok
 5. käxa

  käx`a verb ~de ~t ORDLED: käx-ar SUBST.: käxande; 3käx
  Svensk ordbok
 6. kattunge

  katt`unge subst. ~n kattungar ORDLED: katt--ung-en
  Svensk ordbok
 7. gnatig

  gna`tig adj. ~t ORDLED: gnat-ig
  Svensk ordbok
 8. evinnerlig

  evinn´erlig adj. ~t ORDLED: ev-inn-er-lig
  Svensk ordbok
 9. traggel

  tragg´el subst. tragglet ORDLED: traggl-et
  Svensk ordbok
 10. köret

  kö´ret subst., best. f. sing., neutr. ORDLED: kör-et
  Svensk ordbok