1. påstridig

  på`stridig adj. ~t ORDLED: på--strid-ig
  Svensk ordbok
 2. rentav

  rentav [re´nt- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: rent--av
  Svensk ordbok
 3. tråka

  trå`ka verb ~de ~t ORDLED: tråk-ar SUBST.: tråkande (till 1), tråkning (till 1)
  Svensk ordbok
 4. traggla

  tragg`la verb ~de ~t ORDLED: traggl-ar SUBST.: tragglande; traggel
  Svensk ordbok
 5. gnata

  gna`ta verb ~de ~t ORDLED: gnat-ar SUBST.: gnatande
  Svensk ordbok
 6. sagga

  sagg`a verb ~de ~t ORDLED: sagg-ar SUBST.: saggande, saggning; sagg (till 1)
  Svensk ordbok
 7. tjafsa

  tjaf`sa verb ~de ~t ORDLED: tjafs-ar SUBST.: tjafsande; 1tjafs (till 1)
  Svensk ordbok
 8. evig

  e`vig adj. ~t ORDLED: ev-ig
  Svensk ordbok
 9. käring

  käring el. kärring [çär`-, çä`r- äv. çär´-] subst. ~en ~ar ORDLED: kär(r)-ing-en
  Svensk ordbok
 10. nagga

  nagg`a verb ~de ~t ORDLED: nagg-ar SUBST.: naggande, naggning (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok