1. tendera

  tendera är att bli mer och mer på ett visst sätt.
 2. tjat

  tjat subst. ~et ORDLED: tjat-et
  Svensk ordbok
 3. tjatig

  tja`tig adj. ~t ORDLED: tjat-ig
  Svensk ordbok
 4. tjata

  tja`ta verb ~de ~t ORDLED: tjat-ar SUBST.: tjatande; tjat
  Svensk ordbok
 5. Barbara Voors

  Voors, Barbara, född 1967, författare.
 6. köret

  kö´ret subst., best. f. sing., neutr. ORDLED: kör-et
  Svensk ordbok
 7. utledsen

  u`tledsen adj. utledset utledsna ORDLED: ut--ledsen
  Svensk ordbok
 8. uttjatad

  u`ttjatad adj. uttjatat ORDLED: ut--tjat-ad
  Svensk ordbok
 9. tragglig

  tragg`lig adj. ~t ORDLED: traggl-ig
  Svensk ordbok
 10. käxa

  käx`a verb ~de ~t ORDLED: käx-ar SUBST.: käxande; 3käx
  Svensk ordbok