1. tjock beskrivning

  tjock beskrivning, hermeneutisk term för den typ av vetenskaplig framställning (inom humaniora och samhällsvetenskap) som samtidigt är både tolkande och beskrivande.
 2. Tjocka Berta

  Tjocka Berta (tyska Dicke Berta, efter Bertha Krupp [se Kruppkoncernen]), benämning på en tysk artilleripjäs med 42 cm kaliber använd under första världskriget.
 3. tjockhuvudfjärilar

  tjockhuvudfjärilar, Hesperioidea ,
  överfamilj fjärilar med en familj, tjockhuvuden.
 4. tjockmynt

  tjockmynt, mynt som har större tjocklek än normalt.
 5. Tjockö

  Tjockö, ö i östra Uppland; för belägenhet se landskapskarta Uppland.
 6. tjocka

  tjocka, dimma till sjöss, ofta tät och långvarig, som bildas genom att varm, fuktig luft förs med vinden över en kallare vattenyta och kyls av underifrån.
 7. tjockolja

  tjockolja, detsamma som tjock eldningsolja.
 8. tjockhuvuden

  tjockhuvuden, Hesperiidae , familj dagfjärilar som har världsvid utbredning och omfattar ca 3 500 arter (de flesta i Sydamerika), varav tolv i Sverige.
 9. Tjolöholm

  Tjolöholm, gods i Kungsbacka kommun, Halland (Hallands län).
 10. tjocktarmsjäsare

  tjocktarmsjäsare, djur hos vilka nedbrytning av växtfibrer med hjälp av mikroorganismer sker i tjocktarmen (grovtarm och blindtarm).