1. tjocklek

  tjocklek [çåk`-] subst. ~en ~ar ORDLED: tjock-lek-en
  Svensk ordbok
 2. tjog

  tjog [çå´g] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tjog-et
  Svensk ordbok
 3. tjomme

  tjomm`e subst. ~n tjommar ORDLED: tjomm-en
  Svensk ordbok
 4. tjockskallig

  tjockskallig [çåk`-] adj. ~t ORDLED: tjock--skall-ig
  Svensk ordbok
 5. tjockmjölk

  tjockmjölk [çåk`-] subst. ~en ORDLED: tjock--mjölk-en
  Svensk ordbok
 6. tjorva

  tjorva [çår`-] verb ~de ~t ORDLED: tjorv-ar SUBST.: tjorvande
  Svensk ordbok
 7. tjock

  tjock [çåk´] adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. tjockskalle

  tjockskalle [çåk`-] subst. ~n tjockskallar ORDLED: tjock--skall-en
  Svensk ordbok
 9. tjockflytande

  tjockflytande [çåk`-] adj., ingen böjning ORDLED: tjock--flyt-ande
  Svensk ordbok
 10. tjocktarm

  tjocktarm [çåk`-] subst. ~en ~ar ORDLED: tjock--tarm-en
  Svensk ordbok