1. tjocktarm

  tjocktarm, intestinum crassum, del av tarmkanalen i bukhålan mellan tunntarmen och anus hos ryggradsdjur inklusive människa.
 2. tjocktarmsjäsare

  tjocktarmsjäsare, djur hos vilka nedbrytning av växtfibrer med hjälp av mikroorganismer sker i tjocktarmen (grovtarm och blindtarm).
 3. tjockhornsfår

  tjockhornsfår, Ovis canadensis, art i underfamiljen getdjur.

 4. tjockhuvuden

  tjockhuvuden, Hesperiidae , familj dagfjärilar som har världsvid utbredning och omfattar ca 3 500 arter (de flesta i Sydamerika), varav tolv i Sverige.
 5. tjock beskrivning

  tjock beskrivning, hermeneutisk term för den typ av vetenskaplig framställning (inom humaniora och samhällsvetenskap) som samtidigt är både tolkande och beskrivande.
 6. Tjocka Berta

  Tjocka Berta (tyska Dicke Berta, efter Bertha Krupp [se Kruppkoncernen]), benämning på en tysk artilleripjäs med 42 cm kaliber använd under första världskriget.
 7. tjog

  tjog, svensk enhet för antalet 20.
 8. tjockfotar

  tjockfotar, Burhinidae, familj vadarfåglar med nio arter i Europa, Asien och Australien samt Central- och Sydamerika.
 9. Tjorven

  Tjorven, skåpbil för postdistribution tillverkad av Kalmar Mekaniska Verkstad 1967–69.
 10. tjockmynt

  tjockmynt, mynt som har större tjocklek än normalt.