1. tjockhuvudtrastar

  tjockhuvudtrastar, annat namn på fågelfamiljen visslare.
 2. tjocktarmscancer

  tjocktarmscancer, koloncancer, elakartad tumör i tjocktarmen, en av de vanligaste elakartade tumörerna i Sverige.
 3. tjocknackig yxa

  tjocknackig yxa, förhistorisk yxtyp som utvecklats ur den tunnackiga yxan genom att den blir mer kompakt då bredsidorna görs smalare och yxans tjocklek ökar.
 4. tjockhuvudfjärilar

  tjockhuvudfjärilar, Hesperioidea ,
  överfamilj fjärilar med en familj, tjockhuvuden.
 5. Tjockö

  Tjockö, ö i östra Uppland; för belägenhet se landskapskarta Uppland.
 6. tjocka

  tjocka, dimma till sjöss, ofta tät och långvarig, som bildas genom att varm, fuktig luft förs med vinden över en kallare vattenyta och kyls av underifrån.
 7. tjockolja

  tjockolja, detsamma som tjock eldningsolja.
 8. Tjolöholm

  Tjolöholm, gods i Kungsbacka kommun, Halland (Hallands län).
 9. tjockfilmsteknik

  tjockfilmsteknik, inom halvledartekniken en metod för framställning av hybridkretsar, varvid ett antal tunna skikt av ledande, resistiva och isolerande material deponeras på ett isolerande underlag, substrat.
 10. tjocktarmsomvridning

  tjocktarmsomvridning, grovtarmsomvridning, kolonomvridning, volvulus, livshotande tillstånd hos framför allt häst, som beror på att den stora tjocktarmsslingan med sitt begränsade fäste i buktaket (jämför bild häst, Anatomi) vrids om och spänns ut av tarmgaser.