1. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 2. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 3. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 4. rävar

  rävar är flera olika släkten hunddjur.
 5. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 6. vulkan

  vulkan är en plats där hett material från en planets inre, till exempel jordens, kommer upp till ytan.

 7. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 8. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 9. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 10. papper

  papper, material uppbyggt av hopfiltade fibrer.