1. tjock beskrivning

  tjock beskrivning, hermeneutisk term för den typ av vetenskaplig framställning (inom humaniora och samhällsvetenskap) som samtidigt är både tolkande och beskrivande.
 2. känguruer

  känguruer, Macropodidae, familj fåframtandade pungdjur med ca 65 arter i Australien, på Tasmanien samt på Nya Guinea och en del omgivande öar.
 3. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 4. papper

  papper, material uppbyggt av hopfiltade fibrer.
 5. grampositiva bakterier

  grampositiva bakterier, Firmicutes, division bakterier med tjock cellvägg av peptidoglykan.
 6. Island

  Island är ett land i norra Atlanten.

 7. hud

  hud är ett organ som människan och andra djur har ytterst på kroppen.
 8. tjock eldningsolja

  tjock eldningsolja, tjockolja, tung eldningsolja, tungolja, de tyngsta fraktionerna från raffinering av råolja.
 9. råolja

  råolja är den olja som pumpas upp ur marken eller från havsbottnen.
 10. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).