1. tross

  tross [trås´] subst. ~en ~ar ORDLED: tross-en
  Svensk ordbok
 2. trubbig

  trubb`ig adj. ~t ORDLED: trubb-ig
  Svensk ordbok
 3. sigill

  sigill´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sig-ill-et
  Svensk ordbok
 4. kartong

  kartong [-åŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: kart-ong-en
  Svensk ordbok
 5. rugga

  rugg`a verb ~de ~t ORDLED: rugg-ar SUBST.: ruggande, ruggning
  Svensk ordbok
 6. tröja

  tröj`a subst. ~n tröjor ORDLED: tröj-an
  Svensk ordbok
 7. obruten

  o`bruten adj. obrutet obrutna ORDLED: o--brut-en
  Svensk ordbok
 8. täcke

  täck`e subst. ~t ~n ORDLED: täck-et
  Svensk ordbok
 9. korrespondens

  korrespondens [-den´s el. -daŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: kor-re-spond-ens-en
  Svensk ordbok
 10. pasta

  pas`ta subst. ~n pastor ORDLED: past-an
  Svensk ordbok