1. skalle

  skall`e subst. ~n skallar ORDLED: skall-en
  Svensk ordbok
 2. tumme

  tumm`e subst. ~n tummar ORDLED: tumm-en
  Svensk ordbok
 3. kött

  kött subst. ~et ORDLED: kött-et
  Svensk ordbok
 4. blod

  blod subst. ~et ibl. ~en ORDLED: blod-et
  Svensk ordbok
 5. lager

  1la´ger subst. lagret, plur. ~, best. plur. lagren el. ~na ORDLED: lagr-et
  Svensk ordbok
 6. rök

  rök subst. ~en ~ar ORDLED: rök-en
  Svensk ordbok
 7. hår

  hår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hår-et
  Svensk ordbok
 8. fet

  fet adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. stuva

  stu`va verb ~de ~t ORDLED: stuv-ar SUBST.: stuvande, stuvning
  Svensk ordbok
 10. 1så adv.
  Svensk ordbok