1. artär

  artär, eller pulsåder, kallas ett blodkärl som leder blod bort från hjärtat.
 2. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 3. intron

  intron, del av en gen hos högre celler vilken inte innehåller information om ett proteins uppbyggnad.
 4. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 5. tiger

  tiger, Panthera tigris, art i familjen kattdjur.
 6. Triceratops

  Triceratops är ett släkte noshornsdinosaurier som levde för 68–66 miljoner år sedan.

 7. El Niño

  El Niño, meteorologisk-oceanografiskt fenomen som utgör den ena fasen i en oregelbundet återkommande förändring av ytvattentemperatur och väderförhållanden i tropiska Stilla havet, med omfattande påverkan på fiske- och jordbruksnäringarna.
 8. svampdjur

  svampdjur, spongier, Porifera, stam vattenlevande, fastsittande djur med ca 10 000 nutida arter, de allra flesta i havet från tidvattenszonen till djuphavet, i sötvatten 50 arter.
 9. lo

  lo, lodjur, eurasiatisk lo, göpe, göpa, Lynx lynx (synonym Felis lynx), art i familjen kattdjur.

 10. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.