1. språkvariation

  språkvariation, växling mellan olika språk, mellan varieteter av språk eller mellan alternativa språkformer inom en varietet.
 2. benvävnad

  benvävnad, hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ.
 3. Tjocka Berta

  Tjocka Berta (tyska Dicke Berta, efter Bertha Krupp [se Kruppkoncernen]), benämning på en tysk artilleripjäs med 42 cm kaliber använd under första världskriget.
 4. hajar

  hajar, Selachimorpha, överordning broskfiskar som omfattar ca 350 arter fördelade på åtta ordningar.

 5. Guldbagge

  Guldbagge, filmpris, utdelat årligen sedan 1964 av Svenska Filminstitutet.

 6. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin är det största nutida uppslagsverket på svenska.

 7. Titan

  Titan, Saturnus VI, solsystemets näst största måne och den överlägset största av planeten Saturnus månar, upptäckt 1655 av Christiaan Huygens.
 8. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 9. hjärnbark

  hjärnbark, latin cortex cerebri, egentligen storhjärnsbark, ett tunt skikt grå hjärnvävnad, innehållande ett utomordentligt stort antal nervceller, vilken bekläder ytorna på de båda storhjärnshemisfärerna.
 10. aska

  aska, obrännbar återstod efter förbränning av bränslen.