1. rävar

  rävar är flera olika släkten hunddjur.
 2. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 3. joniserande strålning

  joniserande strålning är strålning som kan slå loss elektroner ur atomer eller molekyler och på så sätt göra om dessa till joner.
 4. gammastrålning

  gammastrålning är strålning som sänds ut från vissa radioaktiva material.
 5. hud

  hud är ett organ som människan och andra djur har ytterst på kroppen.
 6. råolja

  råolja är den olja som pumpas upp ur marken eller från havsbottnen.
 7. brännpunkt

  brännpunkt har att göra med optiska linser eller speglar.
 8. destillation

  destillation är en teknik för att åtskilja olika vätskor i en blandning.
 9. konvex lins

  konvex lins är en optisk lins som är som tjockast på mitten och alltså buktar utåt.
 10. Island

  Island är ett land i norra Atlanten.