1. Grönland

  Grönland är världens största ö.

 2. Piet Mondrian

  Piet Mondrian var en nederländsk konstnär som föddes 1872 och dog 1944.
 3. fiber

  fiber är en lång, smal växtcell med tjocka cellväggar.
 4. visent

  visent är ett oxdjur som finns främst i Polen.
 5. grafen

  grafen är en form av kol där atomerna är ordnade i ett skikt som är ett atomlager tjockt.
 6. normalkraft

  normalkraft är en kraft som verkar vinkelrätt mot den yta som ett föremål står på.

 7. lavar

  lavar är en form av liv som egentligen är två olika organismer som lever tillsammans: dels en svamp och dels en alg eller cyanobakterie.

 8. norsk skogkatt

  norsk skogkatt är en norsk kattras.
 9. rödräv

  rödräv är en art i familjen hunddjur.
 10. tiger

  tiger är en art i familjen kattdjur.